Härmed meddelas att hemsida flygsforsglasriket.se släckts ned.