Nilsson web, mobil: 076 113 70 18   Redaktör och ansvarig utgivare: Hans Nilsson
E-post: nilssonweb@google.com       Senaste revidering: 2016 07 17Välkommen till
Flygsfors
mitt i
Glasriket

Hyr
Folkets Hus
Ring
Henry på:
0481-300 30
070 645 93 24
070-037 77 48

Folkets Hus interiör

Aktuella bilder:

Ny spolning av A-ledningarna på Rönnbärsvägen och Lagunvägen.

Flygsfors Folkets har sökt och erhållit bidrag till 13 st nya fönster och en st källardörr

Flygsfors Folkets har sökt och erhållit bidrag till ny varmvattenberedare från Eons fond för landsbygdsutveckling.

Vattenläcka på Urbergsvägen.

Rensning av spillvattenledn
på Rönnbärsvägen.

Brand i garage.

Flygsfors Samhällsförening, är               medlem i
        Hela Sverige Ska Leva
Medlemsskapet innebär bl a hjälp med samhällsutveckling på
flera vis. Deltagare är alltid försäkrad.


http://www.helasverige.se/kansli/hem/

Flygsfors Folkets Hus.     Nyheter.     Senaste styrelsemötena. Flygsfors Samhällsförening.     Nyheter.     Senaste styrelsemötena Lördagskvällen den 20/8 är räddad med  Det Stora Surströmmingskalaset  I Flygsfors Folkets Hus
Flygsfors Glasriket Flygsfors Samhällsförening Flygsfors Folkets Husförening Glasbruk kring Flygsfors Sevärdheter Vandringsleder

 
Turistkartor över Flygsfors