Nilsson web, mobil: 076 113 70 18   Redaktör och ansvarig utgivare: Hans Nilsson
E-post: nilssonweb@google.com       Senaste revidering: 2016 09 20Välkommen till
Flygsfors
mitt i
Glasriket

Hyr
Folkets Hus
Ring
Henry på:
0481-300 30
070 645 93 24
070-037 77 48

Folkets Hus interiör

Aktuella bilder:

Ny spolning av A-ledningarna på Rönnbärsvägen och Lagunvägen.

Flygsfors Folkets har sökt och erhållit bidrag till 13 st nya fönster och en st källardörr

Flygsfors Folkets har sökt och erhållit bidrag till ny varmvattenberedare från Eons fond för landsbygdsutveckling.

Vattenläcka på Urbergsvägen.

Rensning av spillvattenledn
på Rönnbärsvägen.

Brand i garage.

Flygsfors Samhällsförening, är               medlem i
        Hela Sverige Ska Leva
Medlemsskapet innebär bl a hjälp med samhällsutveckling på
flera vis. Deltagare är alltid försäkrad.


http://www.helasverige.se/kansli/hem/

Flygsfors Samhällsförening.     Nyheter.     Senaste styrelsemötena
Flygsfors Glasriket Flygsfors Samhällsförening Flygsfors Folkets Husförening Glasbruk kring Flygsfors Sevärdheter Vandringsleder

 
Turistkartor över Flygsfors och
andra samhällen.

Det stora Surströmmingskalaset

I lördag's, den 20/8, var det dags för det det stora surströmmingskalaset i Flygsfors Folkets Hus.

Ett fyrtiotal gäster inmundigade surströmming

med tillbehör, som lök och potatis.

Till den goá stämningen bidrog underhållarna Alex o Nanna.


Flygsfors Folkets Hus.     Nyheter.     Senaste styrelsemötena