Nilsson web, mobil: 076 113 70 18   Redaktör och ansvarig utgivare: Hans Nilsson
E-post: nilssonweb@google.com       Senaste revidering: 2016 10 25Hyr
Folkets Hus
Ring
Henry på:
0481-300 30
070 645 93 24
070-037 77 48

Folkets Hus interiör

Aktuella bilder:

Ny spolning av A-ledningarna på Rönnbärsvägen och Lagunvägen.

Flygsfors Folkets har sökt och erhållit bidrag till 13 st nya fönster och en st källardörr

Flygsfors Folkets har sökt och erhållit bidrag till ny varmvattenberedare från Eons fond för landsbygdsutveckling.

Vattenläcka på Urbergsvägen.

Rensning av spillvattenledn
på Rönnbärsvägen.

Brand i garage.

Flygsfors Samhällsförening.     Nyheter.     Senaste styrelsemötena
Flygsfors Glasriket Flygsfors Samhällsförening Flygsfors Folkets Husförening Glasbruk kring Flygsfors Sevärdheter Vandringsleder

 
Turistkartor över Flygsfors och
andra samhällen.

Flygsfors Folkets Hus.     Nyheter.     Senaste styrelsemötena

Välkomna

Tomtemys
Lördagen den 19/11, kl. 18.00
i
Flygsfors Folkets Hus

Välkommen till
Flygsfors
mitt i
Glasriket